Realizace stomatologické recepce a čekárny

Interiér před realizací

Vizualizace interiéru

Výsledná realizace

Autor návrhu a grafické vizualizace: Tomáš Havránek

Cenová kalkulace